👈 فروشگاه فایل 👉

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 89

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی اکسیر در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان مبارکه پایان نامه تجزیه و تحلیل كاربرگ حسابرسی شیپ فایل حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه مقاله كتاب سوزی ایران و مصر مبانی نظری تغذیه معلولان و ورزش معلولان و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی