👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کاراموزی حسابداری در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

ارتباط با ما

... دانلود ...

در موسسات اقتصادی كشور نظام حسابداری با توجه به نوع كار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید كالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریك از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :

1ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :

الف) قانون و مقرارت مالی؛

ب) اعتبارات و بودجه دولت،

ج) عدم انگیزه كسب سود در فعالیت های دولتی،

د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارك تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبكار گرفته می شود .

بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است كه با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، كلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می كند .

این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .

2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است كه درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می كند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی كاملاً متفاوت می باشد .

3ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شركتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلكه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات كافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .

4ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارك و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام كنترل داخلی در موسسات كاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .

5ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب كه هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های كوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . كارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .

6ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .

اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شركتها و واحدهای اقتصادی كه بموجب قوانین و مقررات جاری مملكت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذكر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی كه مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شركتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .

فهرست مطالب

بخش اول

آشنائی با نظامها و مقرارت جاری شرکتها

دفاتر قانونی شرکت

اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت

مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد

مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود

تعریف شرکت

شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی

انواع شرکت ها

تشکیل شرکت

پذیره نویسی سهام شرکت

هزینه های تاسیس شرکت

اساسنامه قانونی شرکت

مجمع عمومی موسس شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت

بخش دوم

شرکتهای سهامی

انواع شرکتهای سهامی

سهام

انواع سهام

علل انتشار سهام با نام

علل انتشار سهام ممتاز

انواع امتیازات سهام ممتاز

تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

عملیات حسابداری ثبت سرمایه

مراحل قانونی مطالبه و پرداخت بقیه بهای سهام

اوراق قرضه

مجامع عمومی صاحبان سهام

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی

موارد افزایش سرمایه شرکت

موارد تبدیل سهام شرکت

موارد کاهش سرمایه شرکت

حساب صرف سهام یا کسر سهام

موارد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی

عملیات مربوط به تصفیه شرکت سهامی

سود شرکت و موارد پرداخت آن

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام

گزارش های مالی شرکت

صورت نهائی شرکت سهامی

بخش سوم

حسابداری در در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

عـملـیـات حسـابـداری

عملیات مالی مربوط به تأسیس دفتر

ثبتهای مربوط به آغاز کار دفتر

گزارش هزینه ها و پرداختی به ایران ایر

گزارش مربوط به بلیط های فروخته شده

گزارش مربوط به بلیط های کنسل شده

گزارش هزینه ها و پرداختی به ایران ایر

گزارش مربوط به بلیط های فروخته شده

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی نودپد مبانی نظری وپیشینه تحقیق تفكر استراتژیك مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­المللی جهانی و منطقه­ای دانلودکارآموزیدر شرکت فرآورده¬های غذایی هلیانه 107 ص