👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت بازاریابی بین الملل

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت بازاریابی بین الملل

International Marketing Management

دکتر سهیل سرمد سعیدی

فصل اول

مقدمه ای بر بازاریابی بین المللی

فصل دوم

محیط بازاریابی

فصل سوم

تحقیقات بازاریابی

فصل چهارم

محصولات بین المللی

فصل پنجم

شناخت سازمانها و بازارهای بین المللی

فصل ششم

راه های ورود به بازارهای خارجی

فصل هفتم

بازاریابی صنعتی

فصل هشتم

قیمت گذاری جهانی

فصل نهم

سیستم های توزیعی

فصل دهم

تبلیغات جهانی

فصل یازدهم

بنچ مارکینگ

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کاراموزی برق در اداره برق در مورد پست ترانسفورماتور رله و تجهیزات مقاله بررسی نورپردازی در فضای شهری پایان نامه نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات نکات کنکوری طراحان کنکور درس انگلیسی 2و3دبیرستان پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی