👈 فروشگاه فایل 👉

ساختار ACT

ارتباط با ما

... دانلود ...

ساختارACT

مشخصات « ساختار ACT »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 15 صفحه

نوع فایل: pdf

در ACT ، نگرش بسیار متفاوت است.ما دنبال کاهش یا حذف نشانه ها نیستیم، در عوض، هدف اساسا تغییر رابطه مراجع با افکار و احساساتش می باشد و اینکه آنها را بعنوان نشانه ها نگاه نکنند. علاوه بر این، عنوان " نشانه " که به فکر یا احساس می زنیم اهمیت دارد. زدن برچسب دلالت براین دارد که افکار و احساسات ما " بد"، " مضر" و " نابهنجار هستند"، پس خلاص شدن از دست این افکار و احساسات است که لازمه سلامت و نرمال بودن است. وجود خود این نگرش منجر به مبارزه و درگیری با افکار و احساساتمان می شود، نبردی که اغلب پیامدی ناخوشاینددارد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه جراحی – زهره بررسی و به کارگیری روشهای تدریس فعال در آموزش مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS) پروژه کارآفرینی طرح تكثیر و پرورش آبزیان پاورپوینت بررسی تفکر شهودی