👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش تعارض والدین -نوجوانان(فرم نوجوان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش تعارض والدین -نوجوانان(فرم نوجوان)

مشخصات « پرسشنامه سنجش تعارض والدین نوجوانان (فرم نوجوانان) »

روایی و پایایی: ندارد

خرده مقیاس ها: ندارد

تعداد سوال: 92 سوالی

نوع فایل: pdf

👇محصولات تصادفی👇

پروژه ساختار انرژی هسته ای بررسی پارامترهای طراحی كوره مقیاس وسواس فکری - عملی ییل براون با فهرست علائم و پرسشنامه دانلود فایل ورد word مقاله بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی