👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت فناوری اطلاعات

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- نظام احتمالاً در كار كتابخانه ها اختلالاتی ایجاد نماید و در وضعیت كنونی توسعه دهندگان خدمات عمومی و رایگان آنها تغییراتی ایجاد كند

2-جامعه كتابخانه ای و متخصصین كتابخانه ها معتقدند كه اطلاعات و كارهای فرهنگی نباید به عنوان كالا در نظر گرفته شوند و نباید نظام تجارتی یكسانی را بر آنها تحمیل كرد.

3- یكی از این پیمان ها اخیراً توسط IFLA بر روی اهمیت رویدادهای دیگر دنیا –دنیای Sunnit بر روی جامعه اطلاعاتی (WSIS) در Geneva در دسامبر 2003 بسته شد.

4- كتابخانه ها به عنوان محافظان حقوق معنوی

5- خلق یك اثر در اصطلاح عام تر كلمه شامل خلق علوم، دانش پژوهی، همچنین ادبیات و هنر، یكی از مهمترین منابع هر جامعه محسوب می شود

6- حق معنوی، حق انحصاری نویسنده در جهت جلوگیری از تولید دوبارة اثرش می باشد.

7- حق معنوی براستی یك نوع حق خاصی است، چون همیشگی نیست،

8- ارتباط مستقیم بین كتابخانه ها و حق معنوی اثر در هیئت اروپا EBLIDA راهنمای قوانین كتابخانه های اروپایی، به عنوان مقاله ای بین المللی مهم برای كتابخانه های مدرن شناخته شده است.

9- در كشورهای در حال توسعه مانند كرواسی چنین پیشنهادی كاملاً جدید است

10- نیاز كتابخانه ها برای حفظ تعادل بین رعایت حقوق نویسندگان و نیاز برای فراهم كردن دستیابی همگانی برای كلیه استفاده كنندگان از كتابخانه ها به خوبی در (موقعیت IFLA در حقوق معنوی در محیط های دیجیتالی) در سال 2000 شرح داده شده است.

11- IFLA در برخی موارد معافیت های محافظت های حق معنوی را كه منطقی به نظر می رسند را توسعه داده است و از قوانین ملی انتظار حمایت از آنها را دارد.

12- در پاییز سال 2003 قانون جدید حق چاپ معنوی در كرواسی هماهنگ شده با حق چاپ EUDinective توسط پارلمان پذیرفته شد.

13- برای كلیه ی كشورهای داوطلب، هماهنگی با قوانین به معنی افزایش در سطح حفاظت از حق چاپ معنوی می باشد

14- قانون جدید حق چاپ معنوی در كرواسی اجازه ی تولید دوباره آثار برای تحقیق و مطالعه ی شخصی می دهد

15- نویسنده: Aleksandra Horvat الكساندرا هاروات

16- محصولات فرهنگی در اقتصاد اروپا و "ایجاد تباهی"

17- تعجب برانگیز است كه چطور این جملات در حدود 70 سال پیش نوشته شده است

18- Schumpeter چگونه خلاقیت را بررسی و پیش بینی می كند؟

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع تحقیق مسئولیت قراردادی ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتیِ دست¬اندركار در امور بین¬المللی» پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) دانلود فایل ورد word پروژه خوشه‏ بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن