👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی تصفیه خانه فاضلاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاریخچه تصفیه فاضلاب

هدف از تصفیه فاضلاب چیست؟

استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی دارای چه فوایدی است؟

مراحل تصفیه فاضلاب

انواع فاضلاب :

وزن مخصوص فاضلاب (چگالی) :

اصول کلی تصفیه فاضلاب شامل موارد زیر است :

تصفیه فاضلاب ها به سه گونه انجام می شود :

مواد غذایی باکتری ها :

روش های تصفیه زیستی شامل سه دسته زیر است :

تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی :

هضم لجن :

باکتری های بی هوازی به دو دسته تقسیم می شوند :

ویژگی های لجنی که مرحله ی هضم متانی آن انجام شده است :

فرآیند نیترات سازی و نیترات زدایی :

نیترات زدایی :

تصفیه شیمیایی :

روش کار کلر :

ویژگی های شیمیایی فاضلاب :

3- یون هیدروژن (PH) :

4-ازت و فسفر:

5-اکسیژن محلول:

6- مواد سمی و بازدارنده:

7-هدایت الکتریکی:

8- قلیاییت:

9- سولفیدها:

10- سایر خصوصیات شیمیایی فاضلاب:

آزمایش های روزانه :

اندازه گیری کلراید :

اندازه گیری سولفات : (نمونه صاف شده T.S.S)

فسفات :

تست رنگ : نمونه صاف شده T.S.S

اندازه گیری روغن گریس :

روش های تهیه :

تهیه محلول سدیم استات :

محلول استاندارد 1412 :

محلول :

👇محصولات تصادفی👇

قالب قاشق طراحی شده در سالیدورک پروژه سیستم های اندازه گیری ترجمه مقاله ریزتكثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling پایان نامه مقایسه سیستم عامل یونیکس(UNIX ) با ویندوز سون ( WINDOWS 7 ) پروژه کارآفرینی تولید اکسید کروم(با ظرفیت 120 تن در سال)