👈 فروشگاه فایل 👉

کارآموزی مهد کودک

ارتباط با ما

... دانلود ...

سر فصل مطالب فایل حاضر به شرح زیر است:

فصل اول.............................................................................................................................................................................. 4

مقدمه (معرفی مهد کودک یا پیش دبستانی و توضیحی مختصر از تاریخچه آن)............................................................4

شرایط و ضوابط گرفتن مجوز برای تاسیس مهدکودک یا پیش دبستانی.........................................................................6

تعیین استانداردهای فضاو نیروی انسانی یک مهد کودک یا پیش دبستانی......................................................................13

ترسیم چارت مهدکودک یا پیش دبستانی و مشخص کردن گروه‌های سنی زیرمجموعه چارت سازمانی......................31

تعیین نوع فعالیت، برنامه و جدول زمانبندی شده برای گروه‌های سنی مختلف............................................................32

فصل دوم..............................................................................................................................................................................33

گزارش عملکرد 40 ساعته در مهدکودک توسط دانشجو...............................................................................................33

الف- توصیف عملکرد دانشجو متناسب با ساعات تعیین شده......................................................................................33

ب- ثبت مشاهدات و مشکلات موجود در مهدکودک یا پیش دبستانی.........................................................................34

فصل سوم.............................................................................................................................................................................35

نگارش یک برنامه واحد کار ارائه شده در مهدکودک یا پیش دبستانی توسط مربی.......................................................35

تدوین یک برنامه واحد کار به شیوه جدید و خلاق توسط دانشجو...............................................................................36

ساخت و تهیه یک وسیله آموزشی یا بازی در راستای آموزش واحد کار انتخاب شده..................................................39

فصل چهارم...........................................................................................................................................................................41

نتیجه گیری.....................................................................................................................................................................41

الف- تعریف واحد کار، وسیله آموزشی و تعریف بازی در سیستم آموزشی مورد نظر.................................................41

ب- بررسی مسائل و مشکلات مکان کارورزی و ارائه پیشنهاد......................................................................................43

منابع .....................................................................................................................................................................................45

👇محصولات تصادفی👇

نقشه زمین شناسی شهرستان اصفهان پاورپوینت نوشابه گازدار آزمایش شروع تخلیه جزئی در موتورهای ولتاژ پایین پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری‌ شماره ‌14 (نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری)‌ پاورپوینت فصل دوم کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک