👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بتن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بتن

بارگذاری:

این تحقیق یك ساختمان5 طبقه بتنی با سقف تیرچه بلوك با مشخصات زیر می باشد:

1- ساختمان در شهر پارس آباد قرار دارد.( نوع خاك : تیپ2)

2- سیستم سازه ای در هردوجهت دیوار برشی می باشد.

3- شكل پذیری، قاب ساده

4- كاربری ساختمان : همكف پیلوت وطبقات مسکونی

5- ارتفاع طبقات : طبقات 2/3 وخرپشته 5/2طبقه همکف 2.8 متر

6- ضخامت سقف 30 سانتیمتر

آیین نامه:

بارگذاری بر اساس مقرات ملی ساختمان مبحث ششم

ضوابط تیرچه و بلوك بر اساس نشریه ۸۲ و نشریه ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مشخصات مصالح بتنی:

جرم واحد حجم 250kg/m3 2

مقاومت فشاری بتن : 250*104 kg/m3 2

وزن واحد حجم :2500 kg/m3 2

ضریب الاستیسیته: 105*2.1

تنش تسلیم میلگرد طولی:104*4000

تنش تسلیم میلگرد عرضی:104*3000

1 ) جزئیات اجرایی دیوار جانبی دارای نما :

مجموع

سنگ تراورتن

ملات ماسه سیمان

آجر كاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان

گچ سفید

اندود گچ وخاك

نام بار

Kg / m³

2300

2100

850

1300

1600

وزن واحد حجم

----

01/0

02/0

2/0

0.005

02/0

ضخامت به متر

264 kg / m²

24

42

170

6.5

32

وزن واحد سطح

264 × 0.7 ≈ 211kg / m

درصد بازشوها

211 × 2.9 ≈ 590kg / m

2 ) جزئیات اجرایی دیوار جانبی بدون نما

👇محصولات تصادفی👇

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا سوالات مسابقه پرسمان دینی و مراحل گوناگون معاد بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان (مطالعه موردی در بانک های ملی خوزستان پروژه بارداری.زایمان و مسائل ج.ن.س.ی به همراه رابطه روزه با بارداری و بررسی زردی نوازادن تحقیق در مورداثرات ورزش بر بیماری های قلبی