👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی كار و زمان تلویزیون های پارس الكتریك

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی كار و زمان تلویزیون های پارس الكتریك

چكیده :

مطالعه كار اصطلاحی است كه تكنیك های مطالعه روش سنجی و زمان سنجی را كه برای تأمین حد اكثراستفاده ممكن از نیروی انسانی ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای انجام یك كار مشخصی بكار می رود را در بر می گیرد اما مطالعه روش سنجی عبارت است از ثبت منظم و بررسی دقیق روشهای انجام كار و پیشنهاد روشهای اصلاحی به منظور كاهش هزینه ها ، ساده تر كردن عملیات و افزایش بازدهی می باشد.

در انجام ارزیابی روش در مراحل معینی به ناگزیر نگرش انتقادی به جابجایی افراد و مواد در سراسر كارخانه یا محیط كار و بررسی جانمایی كارخانه مورد توجه قرار میگیرد . این كار ار این نظر لازم است كه در بسیاری از كارخانجات یا در موارد جانمایی اولیه بخوبی فكر نشده ، یا بهنگام توسعه موسسه و یا موازات ایجاد تغییراتی در بعضی از محصولات یا فرآیند های تولید آن در هركجا كه فضایی یافت شده ماشین آلات ،تجهیزات یا دفاتری اضافه شده است .

نتیجه كلی این وضعیت ان است كه در موارد كاركنان اغلب باید مسافت طولانی تری را ضمن گردش فرآیند تولید طی كنند كه منجربه اتلاف وقت و انرژی می شود ،بدون اینكه چیزی به ارزش محصول افزوده شود . بنابراین اصلاح جانمایی كارخانه بخشی از وظایف كارشناس ارزیابی كار است .

زمان سنجی كار به منظور كوتاه كردن زمان انجام كار و ایجاد سرعت در ارائه كارها و ارائه خدمات به مشتریان و و ارباب رجوع بكار گرفته می شود . با توجه به اینكه جریان كارها در اغلب سازمانها با مراحل زائد ، تكراری ، بی هدف و بی منطق آمیخته شده است با بررسی علمی جریان كار می توان به این افتلالات و نارسایی ها پی برد و راههای بهتر انجام كار را یافت و برای بهسازی روشهای كار اقدام كرد . منظور از جانمایی كارخانه آرایش ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز كارخانه می باشد به گونه ای كه سهل ترین جریان مواد ، كمترین هزینه و حداقل جابجایی در طی مراحل تهیه محصول از زمان تهیه مواد خام تا زمان توزیع محصول تمام شده میسر می شود .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه .................................................................................................................... 1

فصل اول : معرفی واحدصنعتی .................................................................................. 3

1-1- سازماندهی و تشكیلات .................................................................................. 5

2-1- بخش تولید .................................................................................................... 5

3-1- بخش بازرگانی ............................................................................................. 13

4-1- كنترل كیفیت ................................................................................................ 15

5-1- مهندسی صنایع ............................................................................................. 16

6-1- تعمیرات وتأسیسات ..................................................................................... 17

7-1- مركز ایمنی و بهداشت .................................................................................. 18

8-1- امور اداری ................................................................................................... 24

9-1- امور مالی و چارت واحد مالی ........................................................................ 27

10-1- بخش كامپیوتر ............................................................................................. 28

فصل دوم : سالنها و خطوط تولید .............................................................................. 30

1-2- سالن تولید تلویزیون .................................................................................... 31

2-2- انبارها ........................................................................................................ 41

3-2- خط pars.................................................................................................. 42

4-2- خط Grundic........................................................................................... 44

فصل سوم :نمودارهای فرآیند جریان نمودار فرآیند جریان خطوط تولید ........................ 50

1-3- نمودار فرآیند جریان تولید شاسی ................................................................ 51

2-3- نمودار فرآیند جریان تولید فرانت ( خط قدیم PARS) ................................. 52

3-3- نمودار فرآیند جریان تولید بك ..................................................................... 53

4-3- نمودار فرآیند جریان آماده سازی لامپ تصویر ............................................... 54

5-3- نمودار فرآیند جریان تولید فراتب ( خط جدید PARS) ............................... 55

6-3- نمودار فرآیند جریان تولید مارك .................................................................. 56

7-3- نمودار فرآیند جریان تولید فرم بلندگو ........................................................... 57

8-3- نمودار فرآیند جریان تولید شیلت .................................................................. 58

9-3- نمودار فرآیند جریان تولید سنترپل ................................................................ 59

10-3 - نمودار فرآیند جریان تولید واشر ................................................................ 60

11-3- نمودار فرآیند جریان تولید ترمینال .............................................................. 61

12-3- نمودار فرآیند جریان مونتاژ بلند گو ............................................................. 62

13-3- نمودار فرآیند جریان تولید فوم ................................................................... 63

14-3- نمودار فرآیند جریان آماده سازی كارتن ...................................................... 64

15-3- نمودار فرآیند جریان مونتاژ تلویزیون ( خط قدیم سالن 1) ............................ 65

16-3- نمودار فرآیند جریان مونتاژ تلویزیون ( خط جدید سالن 2) .............................. 67

فصل چهارم : عناصر كاری ....................................................................................... 69

1-4- معرفی عناصر و نقاط شروع وانفصال ............................................................ 70

2-4- تعداد اپراتورهایی كه عملیات مربوط به هر عنصر را انجام می‌دهند .................. 75

3-4- جدول زمان مربوط به انجام عناصر ............................................................... 76

4-4- جدول بهبودی ............................................................................................ 78

فصل پنجم : پیشنهادات ............................................................................................ 80

1-5- موارد مربوط به برنامه‌ریزی تولید .................................................................. 81

2-5- موارد مربوط به حمل و نقل ......................................................................... 82

3-5- موارد مربوط ، ایمنی و بهداشت .................................................................... 83

منابع ومأخذ ............................................................................................................. 84

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش فناوری های نوین در جلوگیری از خرابی راهها – پروژه درس روسازی راه دانلود برنامه کتاب ساز و برنامه ساز اندروید تحت ویندوز به همراه آموزش فارسی تصویری نقش پاسخ دیماند در برنامه ریزی زمانی تولید بادی-حرارتی یک و چند هدفه: برنامه­ریزی تصادفی اقدام پژوهی : چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم