👈 فروشگاه فایل 👉

شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های ترموپلاستیکی تقویت شده باالیاف مصنوعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

در این مقاله كشش عمیق ورقه های كامپوزیتی تقویت شده(thermoplastic reinforced sheet) مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله پارامترهای موثر در خواص نهایی محصول، جهت گیری الیاف و توزیع ضخامت است كه مورد بحث قرار می گیرند. در این مقاله روشی برای تعیین جهت الیاف و كشش داخل الیاف در طول فرآیند شكل دهی ارائه شده است. سپس فرآیند با استفاده از روش المان محدود شبیه سازی شده ، توزیع جهت الیاف ، پروفیل مرزی قطعه و توزیع ضخامت قطعه نهایی محاسبه شده اند. نتایج حاصله برای جهت نهایی الیاف و پروفیل مرزی با نتایج تجربی مقایسه شده است.

واژه های کلیدی: کشش عمیق، ورقه های کامپوزیتی تقویت شده، آزمایش تجربی، المان محدود

👇محصولات تصادفی👇

بررسی راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان پاورپوینت مدیریت کیفیت و ایزو پایان نامه روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه