👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال ارائه مدلی روش مند برای مکان یابی بهینه دوربرگردان در راه های شریانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تداخلات ترافیکی در محل تقاطعات از جمله عواملی هستند که باعث به وجود آمدن تاخیر در زمان حرکت و افزایش زمان سفر هستند . افزایش زمان سفر و تاخیر در دسترسی به مکان های مورد نظر هزینه های متفاوتی را از قبیل افزایش مصرف سوخت و افزایش آلاینده ها و هم چنین بار روانی منفی برای رانندگان وسایل نقلیه در بر داشته باشد.

همچنین حضور بیش از حد تداخلات ترافیکی در مسیر ها و تقاطعات باعث رخ دادن تصادفات بین وسایل نقلیه نیز میشود.

اگرچه تحقیقات متعددی در رابطه با انواع دوربرگردان در بسیاری کشور ها انجام شده است و روابط و دستوالعمل هایی برای آنها موجود است ولی با توجه به شرایط ترافیکی متفاوت در کشور ما لازم است که مطالعات جدیدی در خصوص آن انجام شود .

با توجه به اینکه افزایش زمان سفر و تراکم زیاد ماشین ها در مسیر های عبوری به خصوص در محل تقاطعات باعث افزایش هزینه به کاربران راه به خصوص از لحاظ روانی می شود مکان یابی بهینه دوربرگردان برای جلوگیری از اتلاف وقت می تواند بسیار مفید باشد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی علل رشد طلاق در جامعه ایران نقشه ی زمین شناسی شهرستان داراب بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی پروژه شیوه های نوین انبارداری پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان