👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت: ”مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی “

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: انواع تحقیقات علمی

فصل سوم: انتخاب، تعریف و بیان مسأله تحقیق

فصل چهارم: تدوین فرضیه

فصل پنجم: نمونه گیری

فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات

فصل هفتم: روشهای گردآوری اطلاعات

فصل هشتم: کدگذاری، استخراج و طبقه بندی داده ها

فصل نهم: تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج

فصل دهم: تنظیم و تدوین گزارش تحقیق

فصل یازدهم: تهیه و تنظیم طرح تحقیق

فصل دوازدهم: تهیه و تنظیم مقاله علمی

👇محصولات تصادفی👇

چرخ دنده طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق نمایش کدهای اسکی 6 پروژه ی برتر بودجه در قالب فوق العاده اکسل پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی