👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی حسابداری برق مشهد

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب : مقدمه 1 دفاتر و سوابق 2 شماره گذاری حسابها 2 دوره حسابداری 3 پرسش و تفسیر 3 متن حسابها 3 اقلام معوقه 3 اقلام ممیزی نشده 4 توزیع حقوق و هزینه های کارکنان 4 ذخیره عملیاتی 4 مدارک و سوابق 5 تأسیسات برق و نگهداری آنها 5 خیره استهلاک تأسیسات برق مشغول به کار 6 سرمایه گذاری های و وامها 7 هزینه های توزیع نشده انبار 9 خسارات فوق العاده و سرمایه گذاری دولت 11 وام ها و سپرده ها ی ثابت و دریافتی از مشترکین 12 درآمدهای عملیاتی شرکت 13 روش دستور کار و نحوه ثبت و نگاهداری کارتهای اموال تأسیسات 16 تأسیسات انتقال و توزیع نیرو در این سیستم حسابداری 17 سایر هزینه های مربوط به تأمین نیروی برق 21 هزینه های حساب مشترکین 22 هزینه های متفرقه فروش 25 سیستم تاتا 27 بودجه و اعتبارات 28 بودجه سرمایه ای 29 واحد بودجه و اعتبارات 30 پانچ قبوض 31 حسابدار مسؤل 33 حسابدار جمع دار و سیستم اموال 34 حسابداری تأسیسات و گردش یک تحقیق 37 ثبت های مربوط به انتخاب پیمانکار و اجرای تحقیق 42 حسابدار تأسیسات 43 حسابدار درآمد 45 دایره حقوق و دستمزد 50 مراحل تهیه لیست حقوق و دستمزد 51 دانستنیهای محاسبات حقوق و مزایا 52 شرح حساب فرعی 60

👇محصولات تصادفی👇

نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه اترک اسلاید سیستم اطلاعات مدیریت MIS دانلود مقاله در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی پاورپوینت درس شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی کامپیوتر | نرم افزار ( مولف: اندرو تننبام)