👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکا

ارتباط با ما

... دانلود ...

روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکا

پاتریک اچ مانلی ،لونی ای. دانکن، کلی ای. مکدانل واریک ام سیور

دانشگاه میشیگان غربی،میشیگان،ایالات متحده آمریکا

چکیده

حرفه روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکا به تکامل رسید و در بیش ازشش دهه گذشته توسعه یافته است. مقاله حاضرخلاصه بازبینی تاریخی کوتاهی را فراهم می آورد و ظهورروانشناسی مشاوره را درایالات متحده باتوجه ویژه به تأثیرات محیط پیدایش روانشناسی مشاوره را دردهه 1950 نشان میدهد . بررسی تحولات اصلی درروانشناسی مشاوره درایالات متحده بابحث درموردتعریف فعلی و شرح زمینه های. فلسفه،اخذ مجوز،ثبت وصدورگواهینامه ، سازمانهای حرفهای وارتباطات بین المللی همراه می باشد .

مقدمه

روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکانشاندهنده تحولات تاریخی وحرفه ای درطی یک دوره شش دهه میباشد . چندآثارمهم ظاهرشده، حسابهای گسترده ودقیقی ازتاریخ روانشناسی مشاوره درایالات متحده فراهم آورد(هپنروهمکاران، 2000؛. واتلی،1980،1984). این مقاله مروری تاریخی کوتاهی را ارائه داده و ظهورروانشناسی مشاوره رادرایالات متحده را نشان میدهد ودردرجه اول بر روی توسعه روانشناسی مشاوره به عنوان یک حرفه،تمرکزمیکند . بررسی برخی ازتحولات اصلی درروانشناسی مشاوره درایالات متحده با بحث مختصری ازتعاریف جاری همراه بوده و زمینه های. فلسفه، اخذمجوز، ثبت وصدورگواهینامه،سازمانهای حرفهای وارتباطات بین المللی را شرح میدهد .

تاریخچه روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکا

ریشه ها و منشاء ها

درتوصیف منشاءهای روانشناسی مشاوره درایالات متحده،دونالدسوپر (1955) به طورناگهانی درسال 1951گزارش دادکه،عنوان جدید شغلی روانشناس مشاوره، ویک زمینه جدید روانشناسی،روانشناسی مشاوره،درایالات متحده پدیدارشده است . این منشاء درواقع ازهمگرایی بسیاری ازتأثیرات منحصربه فردتاریخی،اجتماعی،سیاسی،وحرفه ای وتحولات نیمه اول قرن 20 ناشی میشود واتلی در سال (1984) پنج ریشه تاریخی واولیه روانشناسی مشاوره را توصیف نمود :(1) کارفرانک پارسونز در سال (1909) وتوسعه هدایت جنبشهای حرفهای (2) جنبش بهداشت روانی دراوایل قرن بیستم،( 3 ) روان سنجی ها ومطالعه تفاوتهای فردی، (4) ظهور مشاوره ورواندرمانی باروشهای غیرپزشکی وغیرروانکاوی ،به خصوص تاثیر بدوی از کارکلاسیک کارلراجرز با عنوان ،مشاوره وروان درمانی (1942) و (5) توسع هاجتماعی واقتصادی درایالات متحده قبلی ،درطول جنگ جهانی دوم و بعد از آن . پس ازجنگ،میلیونها نفرازجانبازان به خانه بازگشتند وبسیاری از آنها با نگرانیهای سازگاری شغلی وشخصی مواجه شدند. با مسئولیتی که سربازان سابق دولت ایالات متحده (VA) پس ازجنگ،برای ارائه خدمات جامع به جانبازان داشتند ،زمینه برای ظهورورشد روانشناسی مشاوره آماده بود.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه دهم آپارتمان مسکونی 11 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز مرزی شرق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان پایان نامه کامپیوتر درباره سیستم های نمایش اعداد در سیستم های كد گذاری