👈 فروشگاه فایل 👉

ایجاد شبکه کامپیوتری ساختمان اداری دانشگاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق: ایجاد شبکه ساختمان اداری دانشگاه آزاد واحد پارس آباد

ساختمان دایره مانند که در آن یک سایت در مکان قبلی با 15 کامپیوتر بصورت کارگاهی قرار دارد و بقیه اتاقها مخصوص کارمندان می باشد. سالن کنفرانس نیز مجهز به کامپیوتر می باشد. ساختمان جدید اداری نیز با مرکز کامپیوتر در ارتباط می باشد.

(درس نصب و راه اندازی شبكه- كارشناسی ناپیوسته)

طراحی: برای شبكه موردنظر مرحله طراحی را انجام دهید كه در آن نكات زیر مشخص شود

A) چند طبقه بودن ساختمان

B) محل اتاق سرور

C) محل اصلی عبور كابلها

D) تشخیص و ارزیابی محیط شبكه

E) تعداد سایتهای كارگاهی و سایتهای آموزشی

F) محل قرار گرفتن چاه ارت

2- مستندسازی: مستندسازی شبكه را باید بصورت جداگانه انجام دهیم كه در آن موارد زیر در نظر گرفته شود

A) مستندسازی عملیاتی

B) مستندسازی فیزیكی

C) مستندات توصیفی

D) فرم مستند سازی

E) برآورد تجهیزات ابتدایی

در كل نكات مستندسازی جزوه در آن رعایت شود.

تجهیزات تكمیلی برای راه اندازی شبكه باید برآورد شود(بصورت جداگانه و مطابق با فایل جزوه)، محدوده آدرسهای IP كه در شبكه استفاده خواهد شد باید مشخص گردد و بررسی شود كه اتصال با اینترنت وجود دارد یا خیر.

در شبكه مورد نظر حتماً اتاق سرور فرضی در نظر گرفته و بررسی كنند كه شامل چه تجهیزاتی بوده و اتصالات بین آنها ترسیم شود، ویژگیهای اتاق سرور، نحوه اتصال چاه ارت و قرار گیری چاه ارت مشخص گردد.

در شبكه مورد نظر حتماً یك سایت بی سیم در نظر گرفته و تجهیزات مورد نیاز بیسیم نیز بصورت جدول جداگانه مشخص شود.

حتماً شبكه مورد نظر را به شبكه بزرگ (مثلاً اینترنت) وصل كنند و نحوه اتصال و تجهیزات آن را بررسی كنند.( ADSL، E1، wireless، dialup و ...

مستندات توصیفی طبقه هم کف

یک سویچ گیگا 16پورته دراتاق سرور وجود دارد که از4پورت ان برای سویچهای طبقات

استفاده شده است و5 تا از آن برای سرورها وبقیه بلا استفاده است.

ویک سویچ 8پورته داخل راک برای اینترنت و متصل کردن سرورها استفاده شده.

درسالن یک سویچ 24پورته موجود است که یک پورت ان به کیوسک موجوددرسالن وصل شده است و13پورت ان به کامپیوترهای موجود

در اتاقهامتصل است بعضیاشون هم خالی هست به کامپیوتری وصل نشده.

و3پورت ان بلااستفاده است.

برای اتصال کامپیوترها استفاده شده است. cat6از کابل

در اتاقهای سمت چپ از سویچ بیسیم استفاده شده است که 3کامپیوتر از شبکه بی سیم استفاده می کند.

مستندات توصیفی طبقه اول

2سویچ و16و24 پورته موجود است یکی در سالن ودیگری دراتاق اموزش –سویچ موجود در سالن به سویچ آموزش متصل شده است وبه کامپیوترهای اتاق اموزش سرویس میدهد که 22پورت آن استفاده وتا 2 آن بلا استفاده در سالن کنفرانس باقی مانده است. از اتاق آموزشها یک سیم به ساختمان کارگاه داده شده و 6تا آن بلااستفاده است .

مستندات طبقه دوم

یک سویچ 24 پورته درسالن وجود دارد که 20 پورت آن استفاده شده و 4تای آن بلا استفاده است.

مستند طبقه سوم

سویچ استفاده شده در سالن 16 پورته است که 7 پورت آن استفاده شده و بقیه بلا استفاده مانده است. ودر آنجا بعلت کوتاه بودن سیم شبکه از یک کوپلر برای بزگتر کردن کابل استفاده کردیم .

👇محصولات تصادفی👇

آژانس بانوان ترجمه مقاله مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره ی FGM ( مواد مدرج تابعی) با استفاده از روش حل تقریب متوالی الاستیک ترفند هاانتقال کسب و کار شما به اینستاگرام و بازاریابی با اینستاگرام بررسی برنامه ریزی شهری پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد