👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرهنگ اصطلاحات برق

متقاضی

شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابهای برق و یا تغییر در قدرت و یا در مشخصات انشعاب و یا انشعابهای موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وی انجام نگرفته باشد.

مشترک

مشترک عبارت است از: شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعابهای مورد تقاضای وی، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

شرکت

شرکت عبارت است از: شرکت یا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تأمین می ‌نماید و متقاضی پس از برقراری انشعاب، مشترک آن می ‌گردد.

شبکه‌های فشار ضعیف عمومی

شبکه‌های فشار ضعیف عمومی عبارتند از: کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تأسیسات فشار ضعیف که برای توزیع نیرو از پستهای عمومی توزیع در معابر و گذرگاههای عمومی دایر و معمولا" از طریق جعبه انشعاب یا جعبه تقسیم و یا به طور مستقیم به خطوط سرویس مربوط می ‌شوند و کلا" متعلق به شرکت میباشند.

ولتاژ اولیه ، ولتاژ ثانویه

در هر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می نامند.

فهرست

فرهنگ اصطلاحات برق 1

اساس کار فیوز 8

کنتور 8

اساس کار کنتور 8

نحوه نصب کنتور تکفاز در مدار 9

کنتورهای پیشرفته چگونه کار می کنند 10

کنتور اکتیو 10

تفاوت فرکانس شبکه های مختلف برق در کشودها 13

منظور از برق گرفتگی 13

خطرات ناشی از برق 13

جریان خطا چیست و چند نوع دارد 14

اندازه جریان و ولتاژ مجاز 14

تئوری و تعاریفی از ترانسفور ماتورها 15

انواع ترانسفورماتورها 15

اجزای تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور 16

انواع مختلف ترانسفورماتورها 17

وسایل کنترل حرارت 19

پست 21

انواع استانداردهای حاکم بر تجهیزات پست دنیا 21

انواع پستهای فشارقوی 21

تقسیم بندی ولتاژها 22

مراحل طراحی پست های فشار قوی 23

باس بارها (شین) ( BUS BAR SHINE) 25

باس بارهای رایج در پستها 25

انتخاب هادی برای باس بارهای نصب شده در فضای آزاد 28

معیار انتخاب شكل باس بارها 28

اثر كرونا (پدیده ی كرونا ) 29

انتخاب سطح مقطع باس بارها 29

مقره ها 29

انتخاب میزان آلودگی در سطح مقره ها 30

اتصال باس بار ها به تجهیزات 31

انواع كلمپ ها 31

رله ها 31

انواع اتصالی 33

رله ها از نظر طرز اتصال به شبكه 34

انواع رله و كاربرد آن 34

برقگیر ها 39

انواع برقگیرها 39

خصوصیات یك برقگیر ایده آل 40

عملکرد برقگیرهای Sic)) 40

مشخصات مهم برقگیرها طبق مشخصات بین المللی ( IEC) 41

خازنها 42

راكتورها 42

روش های حفاظت پست ها در مقابل صاعقه 42

شبكه زمین 43

كلیدهای فشارقوی 45

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت معماری سبز چیست پاورپوینت کبد مدیریت انرژی-مجموعه دوم مقالات طرح درس تربیت بدنی دانلود پاورپوینت تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)