👈 فروشگاه فایل 👉

ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت انسان در نرم افزار رویت میباشد که مدل های مختلف اعم از ایستاده - نشسته - جمعی و...

👇محصولات تصادفی👇

طراحی Shock Assemblyدر نرم افزارکتیا شیپ فایل بخشهای شهرستان صومعه سرا رابطه بین سبكهای یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان مدیریت انبار پروژه مالی رشته حسابداری با موضوه انبارداری