👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت پروژه كارآفرینی تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات، جنسیت و سازمان های یادگیرنده

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تحقیق كارآفرینی تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات، جنسیت و سازمان های یادگیرنده در 33 اسلاید قابل ویرایش

شهروند محوری

شهروندان آیندة خود را می سازند. قدرت دولت های ملی در حال تقلیل است. دولت های ملی مانند گذشته توان پاسداری از قانون را ندارند. جمع آوری مالیات، كارآفرینی و توسعة تكنولوژی برای دولت ها روز به روز مشكل تر می شود. دولت های ملی دیگر نمی توانند پاسخگوی نیازهای شهروندان خود از نقطه نظر علائق، منافع و اولویت های آنها باشند. این در حالی است كه شهروندان نیاز مبرم به فعالیت در حوزه های عمومی متنوع، توانمند و قابل عرصه و استفاده هستند.

دولت ملی

دولت ملی جزئی از روند مافوق ملیت گرایی transnationalism است. قدرت سیاسی رنگ می بازد و دموكراسی در بین پدیده های دیگری كه ICT با خود به ارمغان می آورد به صورت مستقیم در جامعه اعمال می شود. روند تصمیم گیری جنبة غیر متمركز به خود می گیرد و فعالیت ها، وظایف و اهداف به صورت فزاینده ای به مرزهای عملی و اجرایی نزدیك تر می شود. مفاهیم سلسله مراتبی حاكم در حوزه های عمومی ممكن است كنار گذاشته شود. دولت ملی مجبور به پذیرش همكاری با واحدهای كاری دیگر می شود و خود مانند یك كنش گر اقتصادی با دیگران همكاری می كند.

نقش كلیدی فنآوری ارتباطات و اطلاعات

نقش كلیدی ICT در ایجاد عقاید، روش ها و روندهای جدید است.

نقش كلیدی ICT در تولید و تغییر در ساختار سازمان ها است.

ICT با جنبة تجاری دادن به عقاید، روش ها و روندهای جدید، ارزش های نوینی را برای كاربران، مشتریان و همچنین مالكین و جامعه بوجود می آورد.

پس ICT به صورت تفكیك ناپذیری در ارتباط تنگاتنگ با كارآفرینی قرار می گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

خاک و آبیاری سیستم توزیع گاز جزوه امار مناسب برای امتحان وکنکور کارشناسی حسابداری و اقتصاد مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی دانلود تحقیق در موردروشها و تجهیزات نمونه برداری آلاینده های شیمیایی هوای محیط كار