👈 فروشگاه فایل 👉

کد متلب تابع چگالی یک ذره در چاه پتانسیل دو گانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

این برنامه تابع چگالی احتمال یک ذره را در یک چاه پتانسیل دو گانه را بر حسب زمان و مکان رسم میکند.برنامه تابع موج در سایر زمان ها را با استفاده از تحول زمانی بدست می آورد و در نهایت چگالی تابع احتمال را رسم میکند این کار را در بازه ی زمانی 0 تا 10 ثانیه انجام میدهد که میتوان با تغییر دادن مقدار TFاین زمان را افزایش و یا کاهش داد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره پایان نامه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان مقدمه ای بر رباتیک پروژه کارآفرینی تولید پالت رنگ پروژه طرح کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی