👈 فروشگاه فایل 👉

طبقه‌بندی مشاغل

ارتباط با ما

... دانلود ...

طبقه‌بندی مشاغل یكی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا كرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تكامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.

در بخشهای مختلف خصوصی كشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی كه مشاغل یكجا با یكدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

👇محصولات تصادفی👇

ریخته گری چدن خاکستری پروژه کارشناسی طراحی و پیاده سازی یک مدرسه مجازی برترین پروژه ی مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سیستم اطلاعات منابع انسانی