👈 فروشگاه فایل 👉

دانستنیهای خلیج فارس

ارتباط با ما

... دانلود ...

کامل ترین مرجع در مورد خلیج فارس

- مقدمه

- فصل اول: نام خلیج فارس در درازای تاریخ

- بخش اول: زمینه ها

- بخش دوم: پیشینه ها

- بخش سوم: نام خلیج فارس

- بخش چهارم: خلیج فارس در دوران اسلامی

- بخش پنجم: نام خلیج فارس در سده های اخیر

- بخش ششم: تلاش برای تغییر نام خلیج فارس

فصل دوم : جغرافیای خلیج فارس

- بخش اول: گستره جغرافیایی منطقه خلیج فارس

- بخش دوم: محدوده جغرافیایی خلیج فارس

- بخش سوم: آب و هوای خلیج فارس

- بخش چهارم: خلیج فارس بزرگترین پناهگاه موجودات دریایی

فصل سوم: جزایر مهم خلیج فارس

- بخش اول: جزایر ایرانی خلیج فارس

- بخش دوم: جزایر عربی خلیج فارس

- بخش سوم: موهبت های جزایر ایرانی خلیج همیشه فارس

فصل چهارم: تنگه هرمز و اهمیت آن

- بخش اول: تعریف تنگه و موقعیت تنگه هرمز

- بخش دوم: موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز

- بخش سوم: طرح تفكیك تردد در تنگه هرمز

- بخش چهارم: آیا تنگه هرمز قابل تهدید است؟

- بخش پنجم: جایگاه تنگه هرمز در سیاستهای منطقه ای ایران

- بخش ششم: حاكمیت و توان كنترل بر تنگه هرمز

فصل پنجم: كشورهای حوزه خلیج فارس

- بخش اول: جمهوری اسلامی ایران

- بخش دوم: عراق

- بخش سوم: كویت

- بخش چهارم: عربستان

- بخش پنجم: بحرین

- بخش ششم: قطر

- بخش هفتم: امارات متحده عربی

- بخش هشتم: عمان

فصل ششم: ویژگی ها و تفاوتهای مشترك كشورهای حوزه خلیج فارس

- بخش اول: خصوصیات مشترك و تفاوتها

- بخش دوم: مشكلات حوزه خلیج فارس

فصل هفتم: اهمیت خلیج فارس

- بخش اول: وضع طبیعی و موقعیت جغرافیایی خلیج فارس

- بخش دوم: ذخایر عظیم نفت و گاز

- بخش سوم: بازار مصرفی

- بخش چهارم: سایر منابع طبیعی

فصل هشتم: پیدایش و نقش آفرینی ایرانیان در خلیج فارس

- بخش اول: تاریخچه حاكمیت ایرانیان بر خلیج فارس

- بخش دوم: استراتژی انگلیسی «فارسی زدایی خلیج فارس»

- بخش سوم: نقش آفرینی ایران در خلیج فارس در نیمه دوم قرن بیستم

فصل نهم: اسلام و ایران در خلیج فارس

- بخش اول: ایران و خلیج فارس

- بخش دوم: اعراب و خلیج فارس

- بخش سوم: ظهور اسلام

فصل دهم: نام خلیج فارس در اسناد و سازمانهای بین المللی

- بخش اول: اسناد حقوقی

- بخش دوم: سازمان ملل متحد

- بخش سوم: توصیه نامه سازمان ملل در مورد الزام استفاده از نام تاریخی خلیج فارس

فصل یازدهم:شورای همکاری خلیج فارس

بخش اول:زمینه تشکیل شورای همکاری خلیج فارس

بخش دوم:وضعیت جغرافیایی شورای همکاری خلیج فارس

بخش سوم:اهداف رسمی شورای همکاری خلیج فارس

بخش چهارم:تشکیلات شورای همکاری خلیج فارس

بخش پنجم:علل اصلی تشکیل شورای خلیج فارس

بخش ششم:سیاست اقتصادی شورا

بخش هفتم:سیاست خارجی شورا

فصل دوازدهم :فرصتها و چالشها در منطقه خلیج فارس

بخش اول:موقعیت نظامی خلیج فارس

بند یک:پایگاه های نظامی قدرتهای خارجی در منطقه

بند دوم :ناوگانهای نظامی قدرتهای بزرگ در منطقه

بند سوم :خرید تسلیحاتی کشورهای خلیج فارس

بند چهارم:حضور نیروهای (دریایی)کشورهای منطقه

بخش دوم:آینده بازار نفت و تاثیرات آن بر تحولات خلیج فارس

بند یک:جستجوی صلح و محبت در جبهای پر از پول نفت

بند دوم:نفت و آینده امنیت خلیج فارس

بند سوم:نقش نفت در اهمیت استراتژیک خلیج فارس

بند چهارم:اوپک و بازار جهانی

بند پنجم:استراتژی نفتی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس

بند ششم:جایگاه ایران در منطقه خلیج فارس

بخش سوم:پیمان های امنیتی در خلیج فارس و چالشهای پیش رو

بخش چهارم:به سوی یک سیستم فراگیر امنیتی در خلیج فارس

بخش پنجم :مدل پیشنهادی درباره سیستم امنیتی خلیج فارس

فصل سیزدهم:مروری بر ادعا های رسانه های افراطی در خصوص تغییر نام خلیج فارس

نتیجه گیری

منابع

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم مجتمع مسکونی 8 طبقه هر طبقه 3 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله پاسخ تقاضا برای ریزشبکه‌ هوشمند تحقیق انقلاب اسلامی و جنبش دانشجویی گزارش پروژه ی درس کارشناسی ارشد مباحث ویژه شبکه های اجتماعی استاد صفایی مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار