👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب آموزش حسابداری شرکتها فرمت ورد

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف حسابداری

1- حسابداری به عنوان یك فعالیت خدماتی

2- حسابداری به عنوان زیان واحد اقتصادی

3- حسابداری به عنوان ثبت تاریخی

4- حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی

5- حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری

6- حسابداری به عنوان دانشی نوین

فصل اول شركتهای تعاونی

حسابداری شركتهای تعاونی

- اهداف كلیه شركتهای تعاونی

- انواع شركتهای تعاونی از لحاظ عضویت

- تفاوت شركت تعاونی عام با خاص در هنگام تشكیل

- انواع شركت تعاونی از نظر نوع فعالیت

- سرمایه در شركتهای تعاونی

- حسابداری شركتهای تعاونی

- تغییرات سرمایه

- انحلال و تصفیه

فصل دوم شركتهای سهامی

- تعریف شركت سهامی

- مزایای شركتهای سهامی

- معایب شركتهای سهامی

- سازمان شركتهای سهامی

- ضرورت تشكیل شركتهای سهامی

- سهام

- عملیات حسابداری در هنگام شروع بكار شركتهای سهامی

- حقو.ق صاحبان سهام

- دلائل بازخرید كردن سهام توسط شركت

- حسابهای لازم در شركتهای سهامی

فصل سوم شركتهای تضامنی

- شركتهای تجاری

- شركتهای تضامنی

مقررات – تمیل – حسابها – تقسیم سود

- ثبت های اولیه تشكیل شركت تضامنی

- حسابهای شركت تضامنی

- ورود شریك جدید

- خروج شریك و فوت

- تصفیه (انحلال شركت)

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق شركت نوش مازندران شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانگی علیه زنان(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خود تنظیمی پاورپوینت مدیریت پورتفولیو(پورتفوی)