👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون

این پرسشنامه دارای 56 سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان) است................

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

56

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل:

WORDو قابل ویرایش

👇محصولات تصادفی👇

نقشه های سازه ای ساختمان 9 طبقه بتنی رمزنگاری به همه روش ها (بخش 2) شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مند تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک مقایسه رابطه میزان افسردگی مابین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار