👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی مدل پیش بینی تعداد فوت شدگان تصادفات برون شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی مدل پیش بینی تعداد فوت شدگان تصادفات برون شهری

شرح مختصر :

سالانه تعداد زیادی از مردم جهان در تصادفات ترافیکی جان خود را از دست میدهند. حوادث ترافیکی نهمین عامل مرگ و میر در جهان به شمار میرود اما در ایران دومین عامل مرگ و میر محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از تعداد کشته شدگان تصادفات برون شهری در ماه های گذشته و با استفاده از روشهای آماری به پیشبینی تعداد تلفات در ماه های آینده پرداخته می شود. هدف از انجام این تحقیق آن است که بتوان ارزیابی کرد آیا راه کارهای اتخاذ شده در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و تلفات مؤثر واقع شده است یا خیر؟ نتایج به دست آمده از پیش بینیهای آینده تعداد فوت شدگان در این تحقیق، نشان میدهد که کشور ایران با ارائه راه کارهای مناسب توانسته است خود را به مرحله حساس و بحرانی تثبیت وضعیت فوت شدگان ترافیکی برساند و حداقل تا چندین ماه آینده در این مرحله قرار خواهد داشت . برای عبور از این مرحله بسیار کلیدی و حساس میبایست راه کارهایی متناسب با فرهنگ و ظرفیت کشور در برنامه ریزیهای آتی ایمنی راهها گنجانده شود تا به مرور زمان بعد از مرحله تثبیت شاهد سیر نزولی تعداد تصادفات و بالتبع آن کاهش تعداد فوتیها و مجروحان حاصل از آن بود. در صورت کار آنبودن این برنامه ریزیها، وضعیت نمودار پیش بینی تعداد فوت شدگان از حالت راکد خارج شده و سیر صعودی با شیب زیاد به خود خواهد گرفت که بسیار نگران کننده خواهد بود.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی آشنایی با حرکت شنای قورباغه پروژه متره و برآورد ساختمان مسكونی پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکاف دیجیتالی پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج مقاله با عنوان انواع خاکورزی